warp 4
2012

Digitální fotografie jako funkce

Zatímco klasická fotografie prochází fází latentního obrazu jako svým dočasným evolučním stádiem na cestě ke vzniku hmotného dvourozměrného záznamu, fotografie digitální je ve své podstatě funkcí oscilující právě mezi fází latentního (virtuálního - budoucího) a reálného (viděného) obrazu. Latentní podoba – ve formě virtuálních datových struktur uložených na fyzickém médiu je v podstatě identická se stádiem nevyvolaného obrazu na filmovém materiálu. Oproti fyzicky založené podstatě filmového média je hlavním rozdílem právě přechod ze stádia latentního obrazu do stádia obrazu vnímatelného. Zatímco tento proces je u fyzického média nevratný a poté co jednou proběhne tak permanentní, jeho
digitální variace je procesem neustálé změny – rychlého kmitu mezi jednotlivými stádii bez fixního ukotvení na jedné či druhé straně.

<...
warp 0.2-3
2011

Instalace prostředí určeného k ohýbání časoprostoru.
Součástí instalace je stůl, židle, stoh čistých papírů formátu A4, prázdná krabice a vymezení tohoto prostoru přerušovanou čárou. Kolemjdoucí je zván k vytvoření nové alternativní reality pro obyvatele dvojrozměrného světa, reprezentovaného čistými listy papíru, právě metodou pokřivení jejich životního prostoru a vytvoření tak ohybu / tunelu napříč jejich světem.

Jednoduchým pohybem rukou účastníka tak vznikne svět poznamenaný / změněný nečekaným vstupem deus ex machina do původně ploché dvourozměrné reality. Tato alternativní realita je poté uložena do krabice existenciality aby pobývala a nerušeně se rozvíjela dále spolu s ostatními variantami paralelních realit.
 

...
warp 2
2010 - 2011

Jednoduchým pohybem ruky máme možnost nevratně a permanentně deformovat realitu. Ohybem listu papíru vznikne svět poznamenaný / změněný nečekaným vstupem deus ex machina do původně ploché dvourozměrné reality. Tato alternativní realita je paralelní k realitě původní. Lze si je představit jako větvící se strom, v jeden okamžik existuje pouze jedna varianta událostí odehrávajících se v tomto dvoudimenzionálním světě, v okamžiku druhém se vlivem zlomu události v jednom ze světů deformují a vedou k jiným výsledkům. Prostory se prolínají.

V tomto případě dochází k deformaci dvou-rozměrné dimenze zásahem z dimenze troj-rozměrné - je tedy možné, měnit poměry v rámci libovolné nižší dimenze (propojovat různá místa a časové umístění dvou či více bodů) zásahem / pokřivením v dimenzi vyšší.

...
warp 3
2011

temporarylayer.net

...