binary sunset
2012

video smyčka, CRT monitor; 1h 15m 19s;
objekt vystavený v prostorách FAMU v rámci výstavy Eterická fatálnost okamžiku, 16. února - 16. dubna 2012.

Video smyčka prezentovanou na klasickém CRT monitoru.
Video zobrazuje statický záběr interiéru se stolem a dvěma monitory na pozadí stínohry vrhané západem slunce. Jeden z počítačů je zapnutý a jeho obrazovka kmitá vykreslovací frekvencí. Dramatický kontrast scény vrcholí v okamžiku kdy i poslední přímý sluneční paprsek vrhaný na zeď mizí a počítač se v zápětí vypíná.

...
c3 deep sleep
2012

video, 1h 12m 21s

Video záběr prezentovaný v ideálním případě na počítačovém monitoru (CRT či LCD). Video zobrazuje statický záběr interiéru ponořeného z větší části do stínů. Hlavními aktéry se stávají pomalu s úbytkem světla mizející scéna a pomalými nádechy a výdechy zářící kontrolní dioda počítače na stole.
Více jak hodinu trvající záznam končí absolutní tmou narušovanou pouze třemi slabými zdroji elektrického světla.

...
i went out to take some pictures
2012

video, 2h 49m 20s

Záznam časového úseku kdy jsem byl venku fotit.
Ráno při odchodu jsem zapnul kameru a po návratu domů záznam vypnul. Z výsledného záznamu je vystřižen pouze krátký úsek na začátku a na konci kdy jsem procházel zorným polem kamery.

...
psychokinetická projekce
2012 - 2012

Experiment s cílem zjistit / ověřit možnosti psychokinetického ovlivnění světlocitlivého mate­riálu (digitálního CMOS čipu) a identifikovat možný charakter změn. S důrazem na projekci konkrétních myšlenkových obrazů základních geometrických útvarů - bod, trojúhelník, čtverec, kruh.
Tato práce slouží pouze k veli­ce základnímu náhledu do stanoveného tématu a je určena přede­vším ke komparaci nasbíraných dat.

 

 

V rámci experimentálního projek­tu Psychokinetická projekce jde o přímé navázání na experimenty zejména japonské větve parapsychologických studií. Konkrétně jevu myšlenkové fotografie – poprvé vědecky iniciovaného Tomokichi Fukuraiem v sérii experimentů počínajících rokem 1910. S dlouhou odmlkou dále pokračujících výzkumem Jule Eisenbuda na médiu Teda Seriose a v současné době opět oživených v pod...

echo
2010 - 2011

Echo

...
Podolská vodárna
2011

Snímky architektonického komplexu pražské podolské vodárny.

...