warp 6 / dialog
2013 - 2013

Krajina je čtena pohybem v prostoru. Nalézáním cesty krajinou vytváříme prostorovou křivku. Binární povaha oscilujících vertikálních změn umožňuje transkripci časového sledu těchto změn do sémiotické matrice binárního kódu.

Výstavní soubor / kniha se zaobírá tématikou dialogu mezi krajinou a procházejícím pozorovatelem. Warp 6 je objektem vytvářejícím alternativní cestu k porozumění vztahu pozorovatele a krajiny. Pseudo matematickým způsobem vytváří fiktivní teorii definující pravidla, díky kterým je jakýkoliv náš pohyb v prostoru jistou formou binární konverzace. V rámci těchto pravidel je zdokumentováno a popsáno 5 základních binárních jevů vázaných na přírodní krajinné útvary.

Warp 6 / dialog / předkládá určitou formu fikce či mýtu. Ve snaze demytizace fenoménu ale nepřináší požadované osvětlení a uzavření kruhu. Naopak, místo toho vytváří paradoxně větší mno...

schodiště
2011 - 2012

Schodiště jako meziprostor /meziexistence/ při přechodu dimenzí.

Schodiště pro schodiště samo. Tedy schodiště bez konečného či vstupního bodu. Ojedinělý úkaz zesilující význam schodiště jako  prostředku k skoku do vyšší/jiné dimenze právě absencí či znemožněností interakce s onou rovinou. Schodiště se tak stává jakýmsi artefaktem umožňujícím právě opak své funkce / přesun z místa na místo za nějakým účelem /. Právě takové schodiště je jedinou možností k oproštění se od idei schodiště jako pouhého prostředku.

Slepé schody intenzifikují vjem postupného překonávání jednotlivých kvant v obou směrech funkce. Zároveň jsou si určitým protikladem k sobě samy - vždy stoupají a klesají / popřípadě klesají a stoupají / zároveň. Kvantovými skoky se tak dostáváme tam a zase také zpět do výchozího bodu. Neboť jiné cesty není.

Tento paradox nám v důsledku umož...

centra
2010 - 2011

Datová centra - servery - tyto součásti/kotvy/páteřní mozková centra sítě - naprosto neviditelné a nepřístupné v rámci běžných životů se stávají v rámci toho virtuálního – křižovatkami a možná i chrámy celých komunit. Provází svojí přítomností každý paket informací poskytnutých i odebraných ze sítě. Samotné služby sítě pak figurují jako určité formy nevědomých obřadů uctívání těchto chrámů křemíkových bytostí.

Inspirací k tomuto tématu se mi stala skutečná událost které jsem byl svědkem dne 19.10.2010 ve večerních hodinách v parku u kostela Sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha.
Park v okolí kostela byl poset roztroušenými lidmi – někteří v párech, několik jedinců se psy a dvě skupiny (větší čítající asi 5ti jedinců). Nic nezvyklého. Po prvním zevrubnějším pohledu jsem pokračoval dále aniž by mi na scéně přišlo něco podivného. V několika následujíc...

ztráta dat
2011

Zpráva poškozena – ve virtualizované vrstvě, systémech založených na vytváření, kopírování či odkazování na data existující na síti je ztráta informací jakousi vytrvalou hrozbou / rizikem výpadků paměti – amnésii částí systému. Přeneseně se tak polarita přítomnosti a dosažitelnosti dat vs. jejich hypotetické neexistence stává parafrází na paradox Shrödingerovi kočky.
Definice virtuality datových informací však může být komplikovanější než se na první pohled zdá. Jak definovat něco co nemá základ ve světě objektů? Digitální stav formy dat nabývá podoby srovnatelné s pohybem elektronů v paměťových strukturách lidských mozků.

Lidská paměť je však velice specifické médium – je pružná, definuje svůj vlastní časoprostor, je ovlivnitelná vnějšími i vnitřními podmínkami a prochází neustávajícím proudem změn a přesunů. Digitální paměť oproti tomu staví na logice uměle...

genom
2011

 

 

...
0809010
2010

čtení knihy mezi řádky

Každá z knih nese linku jednoho z nás.
Linky, řádky příběhů se kříží, protínají, rozbíhají, následují, provází i nesouvisí.
Paralelní řádky mohou vytvářet nové prostory ke čtení mezi řádky.

čtení řádků mezi knihami

Jeden rok je dvanáct měsíců.
Tři roky jsou třicet šest měsíců.
Tři roky jsou tři knihy.
Jedna kniha je dvanáct měsíců.
Tři knihy jsou třicet šest měsíců.
Jedno jméno jsou tři roky.
Jedna kniha je čtyřicet osm stran obrazu.
Jeden měsíc jsou čtyři strany.
Jedna strana je částí příběhu.
Prázdná strana neexistuje.
Stejné strany jsou stejné měsíce.
Pět jmen je patnáct roků.
Pět jmen jsou souběžné příběhy.

Řádky jsou příběhy jsou strany.

...