-
2012

Inscenace situace které jsem byl svědkem během zimy roku 2010.
Cestou dolů k tramvajovým zastávkám skrz park na náměstí Svatopluka Čecha (Praha) se otevírá zornému úhlu široké prostranství parku - v podvečerní době kdy jsem se tudy ubíral - byl park relativně stále plný lidí. Jedna v kroužku stojící skupinka, dva či tři páry vedoucí se za ruce, a několik lidí se psy. Samo o sobě běžný výjev. Zarážející však byla ona modrá záře zalévající obličeje všech přítomných. Záře dnes tak běžná, vycházela z mobilních zařízení všech přítomných osob. Na první pohled běžný výjev, tedy ztratil jakousi formu lidskosti, uměle nahrazenou komunikací ve virtuální formě.

Záměrem reinscenace bylo předat tuto zkušenost dále. Situaci opětovně vytvořit a poskytnout tak potenciálnímu kolemjdoucímu identické podmínky ke konfrontaci.

...