warp 0.2-3

2011

Instalace prostředí určeného k ohýbání časoprostoru.
Součástí instalace je stůl, židle, stoh čistých papírů formátu A4, prázdná krabice a vymezení tohoto prostoru přerušovanou čárou. Kolemjdoucí je zván k vytvoření nové alternativní reality pro obyvatele dvojrozměrného světa, reprezentovaného čistými listy papíru, právě metodou pokřivení jejich životního prostoru a vytvoření tak ohybu / tunelu napříč jejich světem.

Jednoduchým pohybem rukou účastníka tak vznikne svět poznamenaný / změněný nečekaným vstupem deus ex machina do původně ploché dvourozměrné reality. Tato alternativní realita je poté uložena do krabice existenciality aby pobývala a nerušeně se rozvíjela dále spolu s ostatními variantami paralelních realit.