c3 deep sleep

2012

video, 1h 12m 21s

Video záběr prezentovaný v ideálním případě na počítačovém monitoru (CRT či LCD). Video zobrazuje statický záběr interiéru ponořeného z větší části do stínů. Hlavními aktéry se stávají pomalu s úbytkem světla mizející scéna a pomalými nádechy a výdechy zářící kontrolní dioda počítače na stole.
Více jak hodinu trvající záznam končí absolutní tmou narušovanou pouze třemi slabými zdroji elektrického světla.