i went out to take some pictures

2012

video, 2h 49m 20s

Záznam časového úseku kdy jsem byl venku fotit.
Ráno při odchodu jsem zapnul kameru a po návratu domů záznam vypnul. Z výsledného záznamu je vystřižen pouze krátký úsek na začátku a na konci kdy jsem procházel zorným polem kamery.