si

2011 - 2012

Snažíme se najít cesty zpět. Cesty zpět do míst, odkud jsou stále ještě vidět hvězdy, slyšet hluboké tóny lesů, cítit čerstvý vzduch a přichází nečekané události. Míst, kde se utváří sny.

Manipulací reality či konstruováním jejích nových paralel docházíme k vytváření iluzorních světů. Dáváme prostor imaginaci. Kde nebylo nic, něco se náhle překvapivě objevuje, kde se nalézalo něco, je cosi jiného nebo to záhy mizí, aby dalo prostor pro sametovou prázdnotu vesmíru. Budujeme civilizace ze skla i jejich kultury v průhledných laboratorních halách.

Fragmenty těchto konstruktů pak nahrazujeme realitu. Přetváříme ocelová nebe všednosti v krajiny náhodných znaků a symbolů.