warp 2

2010 - 2011

Jednoduchým pohybem ruky máme možnost nevratně a permanentně deformovat realitu. Ohybem listu papíru vznikne svět poznamenaný / změněný nečekaným vstupem deus ex machina do původně ploché dvourozměrné reality. Tato alternativní realita je paralelní k realitě původní. Lze si je představit jako větvící se strom, v jeden okamžik existuje pouze jedna varianta událostí odehrávajících se v tomto dvoudimenzionálním světě, v okamžiku druhém se vlivem zlomu události v jednom ze světů deformují a vedou k jiným výsledkům. Prostory se prolínají.

V tomto případě dochází k deformaci dvou-rozměrné dimenze zásahem z dimenze troj-rozměrné - je tedy možné, měnit poměry v rámci libovolné nižší dimenze (propojovat různá místa a časové umístění dvou či více bodů) zásahem / pokřivením v dimenzi vyšší.