warp 6 / dialog

2013 - 2013

Krajina je čtena pohybem v prostoru. Nalézáním cesty krajinou vytváříme prostorovou křivku. Binární povaha oscilujících vertikálních změn umožňuje transkripci časového sledu těchto změn do sémiotické matrice binárního kódu.

Výstavní soubor / kniha se zaobírá tématikou dialogu mezi krajinou a procházejícím pozorovatelem. Warp 6 je objektem vytvářejícím alternativní cestu k porozumění vztahu pozorovatele a krajiny. Pseudo matematickým způsobem vytváří fiktivní teorii definující pravidla, díky kterým je jakýkoliv náš pohyb v prostoru jistou formou binární konverzace. V rámci těchto pravidel je zdokumentováno a popsáno 5 základních binárních jevů vázaných na přírodní krajinné útvary.

Warp 6 / dialog / předkládá určitou formu fikce či mýtu. Ve snaze demytizace fenoménu ale nepřináší požadované osvětlení a uzavření kruhu. Naopak, místo toho vytváří paradoxně větší množství větvících se nezodpovězených otázek a možných teorií. Záměrně také ani nedotahuje prvotní myšlenku binární transkripce až do samého konce. Možnosti výsledného přepisu / překladu tohoto binárního dialogu jsou otevřené a volné k interpretaci. Kniha warp 6 je platformou pro polemiku nad vrstvením hyperrealit našeho každodenního světa.