warp 9 / ostrovy

2014 - 2015

Tato studie se zabývá zkoumáním dostupných pramenů ke celosvětovým klimatickým změnám a jejich vlivu na rovníkové tichomořské státy (se zúžením na ostrovní stát Kiribati). Snaží se popsat a zobrazit globální klimatické změny v jejich důsledcích a jejich transformaci do konkrétních jevů působících na ostrovní státy i s jejich odhadovaným vývojem do budoucna a možnými sekundárními či nově objevujícími se efekty. Cílem studie je na základě těchto zkoumání vyhodnotit předpokládaný stupeň ohrožení a předložit navrhovaná řešení s ohledem na možný vývoj situace.

Deus ex machina

Je realita virtuální fikcí, nebo je fikce virtuální realitou? Ve světě kde už není možné porozumět samotným jevům, natožpak jejich sekundárním efektům, se spoléháme se stále narůstající měrou na určitou samospasitelnost civilizace. Samospasitelnost generovanou vědeckými teoriemi, simulovanou hyperrealitou a stojící na pilířích technologií. Jde ale
o silně mono-polární jev – zatímco nevidíme přes množství vrstev hyperreality, věříme, že vše pracuje pro nás. Deus ex machina, tak opětovně vystupuje a bojuje za nás proti nám. Noříme se stále hlouběji a stále častěji do těchto našich hyperreálných virtuálních vrstev, komunikujeme s naším bohem ze stroje a přitom ztrácíme realitu. Je realita virtuální fikcí, nebo je fikce virtuální realitou?

V knize warp 9 / mizející ostrovy se snažím nastínit tuto virtuální fragmentaci. K objevujícímu se problému jsou vytvořena tři možná řešení. Všechna z možných řešení jsou konstruována na bázi vědecké hyperreality. Jsou ale řešeními? Kde budeme hledat hranici mezi fikcí a realitou, mezi mýtem a vědou? Čemu budeme věřit? Čemu chceme věřit? Rozporuplná jsou i samotná řešení dané problematiky. Stejně jednostranně orientovaná, stejně radikální jako je sugestivní vstup technologií do našich světů. Zkrátka nemáme na výběr, tato řešení tu jsou a nehledě na následky či výsledky jsou progresivními plody kultu vědy.

Kniha vznikla v reakci na novozélandský proces řešící historicky první žádost o azyl z enviromentálních důvodů. Žádost o azyl uznána nebyla a kiribatská rodina se musela vrátit zpět na ostrovy. Precedens k budoucím případům ale byl vytvořen. Vzhledem k absolutní neřešitelnosti probíhajících klimatických změn jsem se rozhodl toto téma reflektovat jako zdánlivě snadně řešitelný problém, sic cestami ne zcela obvyklými a za vydatné pomoci legitimizujícího obrazu vědy