ztráta dat

2011

Zpráva poškozena – ve virtualizované vrstvě, systémech založených na vytváření, kopírování či odkazování na data existující na síti je ztráta informací jakousi vytrvalou hrozbou / rizikem výpadků paměti – amnésii částí systému. Přeneseně se tak polarita přítomnosti a dosažitelnosti dat vs. jejich hypotetické neexistence stává parafrází na paradox Shrödingerovi kočky.
Definice virtuality datových informací však může být komplikovanější než se na první pohled zdá. Jak definovat něco co nemá základ ve světě objektů? Digitální stav formy dat nabývá podoby srovnatelné s pohybem elektronů v paměťových strukturách lidských mozků.

Lidská paměť je však velice specifické médium – je pružná, definuje svůj vlastní časoprostor, je ovlivnitelná vnějšími i vnitřními podmínkami a prochází neustávajícím proudem změn a přesunů. Digitální paměť oproti tomu staví na logice uměle vytvořené sémiotikou a stavbou jazyka / knihy / databáze.
Pružnost datových struktur je limitovaná a samovolné změny nejsou akceptovány. Co se tedy v organické paměti označuje na cyklus pamatování / zapomínání. Je v digitálním ekvivalentu jakási forma nevratné amnésie. Strach ze ztráty dat je tak tímto stavem nestálé existence formován do stále  skutečnějšího stavu přibližujícího se strachu ze ztráty existence ve vrstvě reálného fyzického života. Strachu ze ztráty dat.